หมวดหมู่: เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับน้ำหอม

เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับน้ำหอมที่ควรรู้ ไม่ว่าจะ Top note ,Middle Note และ Base Note ที่ควรเลือกใช้หรือจะเป็นส่วนประกอบของน้ำหอมที่สำคัญ